HeaderBWide_edited.jpg

Who is NestiFly? 

NestiFly คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ Peer-to-Peer Lending ที่เปรียบเสมือนตลาดสินเชื่อออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ขอสินเชื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นทางเลือกการลงทุนรูปแบบใหม่ให้นักลงทุนอีกด้วย ซึ่งแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เชื่อมต่อผู้ขอสินเชื่อและนักลงทุนให้มาเจอกันโดยตรงผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อสร้างโอกาสทางการเงินและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม 

Our Vision 

DIAGRAM2.png

NestiFly เล็งเห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศไทย และเราเชื่อว่าการพัฒนาบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย คือทางออกอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างยั่งยืน

  • ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงิน มอบโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่

  • เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนของการเป็นตัวกลางทางการเงิน และสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ดีให้แก่ลูกค้า

  • สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความโปร่งใส วางรากฐานแพลตฟอร์มบนความไว้วางใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้

MEET OUR FOUNDERS

IMG_7736_Web.jpg

ปพนธ์ มังคละธนะกุล

Founder and CEO

คุณปพนธ์ เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการการเงินและการธนาคารทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้าน SME Bankingโดยมีประสบการณ์มากว่า 15 ปี และเคยดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน ที่ธนาคารทหารไทย (TMB) 

 

ปัจจุบันคุณปพนธ์มีบทบาทเป็นทั้งที่ปรึกษาธุรกิจให้กับธนาคารต่าง ๆ และกรรมการของบริษัทไมโครไฟแนนซ์แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นของ IFC บริษัทในเครือของ WorldBank และก่อตั้ง NestiFly ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการลดข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายเล็ก (Financial Inclusion)

IMG_7750_Web.jpg

สุทัศน์ รงรอง

Founder and CTO

คุณสุทัศน์ เป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักนวัตกรรมเพื่อสังคม วิทยากร และผู้ก่อตั้งบริษัท ดูอินไทย คุณสุทัศน์มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี โดยเคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ NASA และ Google X

 

ปัจจุบันคุณสุทัศน์มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)เพื่อเชื่อมต่อและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

IMG_7756_Web.jpg

กอบลาภ ไทยทัน

Founder and CXO

คุณกอบลาภ เป็น Experience Designer และ Creative Strategist โดยมีประสบการณ์การทำงานในสายงานพัฒนาธุรกิจของธุรกิจบริการมากว่า 9 ปี และมีความเชี่ยวชาญในด้าน Human-Centered Designทำให้คุณกอบลาภเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทั้งความต้องการของลูกค้าและก้าวข้ามขีดจำกัดต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ 

MEET OUR TEAM

IMG_7857_Web.jpg

ศุภฤกษ์ ปิติธรรมภรณ์

Head of Commercial

ก่อนเข้าร่วมงานกับ NestiFly คุณศุภฤกษ์เป็นที่ปรึกษาทางด้าน Management and Strategy โดยรับผิดชอบโครงการต่างๆทั้งจากทางองค์กรภาครัฐและบริษัทเอกชน และมีประสบการณ์ทำงานในกองทุน Private Equity ซึ่งเน้นการลงทุนเพื่อ Turnaround ธุรกิจ ทำให้ได้มีบทบาทในการบริหารธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรม

 

คุณศุภฤกษ์ จบปริญญาตรีจากคณะพาณิชย-ศาสตร์และการบัญชี ม. ธรรมศาสตร์ สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ

IMG_7832_Web.jpg

เปมิกา ฐิติเพิ่มพงศ์

Product Specialist

คุณเปมิกา เป็นหนึ่งในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ NestiFly ที่มีประสบการณ์ทำงานใน Boutique Consulting Firm โดยเฉพาะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับธนาคารและบริษัทการเงินต่าง ๆ เป็นเวลากว่า 3 ปี คุณเปมิกามีความสนใจในด้านเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร รวมไปถึงทางด้าน Fintech ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจร่วมงานกับ NestiFly

 

คุณเปมิกาจบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

IMG_7748_Web.jpg

ปาจรีย์ อินทราวุฒิ

Office Manager

NestiFly จะดำเนินการทำงานอย่างราบรื่นไปไม่ได้เลยถ้าหากขาดบุคคลคนนี้ คุณปาจรีย์มีหน้าที่คอยดูแลและประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานบุคคล งานบัญชีและการเงินหรืองานจัดซื้อ คุณปาจรีย์คือผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนให้การทำงานของ NestiFly สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย