ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่อ Share Loan by NestiFly

รายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์หลักประกัน
สำหรับสินเชื่อ Share Loan by NestiFly 

กลุ่มหุ้นหลักประกัน

NestiFly ได้มีการทำทดสอบแบบ Back-Testing เพื่อดูประวัติความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักลงทุน

กลุ่มหุ้น

MAX50

  • กลุ่มหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ 

  • ผู้กู้จะสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ (LTV)

กลุ่มหุ้น

MAX40

  • กลุ่มหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

  • ผู้กู้จะสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 40% ของมูลค่าหลักทรัพย์ (LTV)

MAX50

MAX40

 
ระดับ LTV คืออะไร
  • Loan-to-Value (LTV) คือสัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินเชื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • LTV ของสินเชื่อ Share Loan มีตั้งแต่ระดับ 30% - 50%
  • ยิ่งเลือก LTV ต่ำ ดอกเบี้ยก็ยิ่งต่ำ