top of page
HeaderBWide_edited.jpg

บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด

Peer-to-Peer Lending Platform รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอสินเชื่อ
เนสท์ติฟลาย
ลงทุน

ผู้ขอสินเชื่อ

NestiFly

นักลงทุน

เงินและหลักประกัน

ผู้ให้บริการเก็บรักษาเงินและหลักประกัน (Custodian)

ประวัติบริษัท

Timeline
2561
ก่อตั้ง
บริษัท 
เนสท์ติฟลาย จำกัด
มิ.ย. 2563
NestiFly พัฒนาผลิตภัณฑ์ ShareLoan สำเร็จ
ต.ค. 2563
เข้าร่วมทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เม.ย. 2565
ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจ
P2P Lending จากกระทรวงการคลัง เป็นรายแรกในประเทศไทย
มิ.ย. 2565
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นบริษัท NestiFly ทั้งหมด
ก.พ. 2566
NestiFly กลับมาให้บริการ และเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์เป็น StockLend หลังจากปรับปรุงระบบ
BG cover.png

OUR VISION

การเงิน

ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงิน

เงินทุน

เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานความปลอดภัยและความโปร่งใส

สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความโปร่งใส

NestiFly เล็งเห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศไทย และเราเชื่อว่าการพัฒนาบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย คือทางออกอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างยั่งยืน

  • ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงิน มอบโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่
     

  • เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนของการเป็นตัวกลางทางการเงิน และสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ดีให้แก่ลูกค้า
     

  • สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความโปร่งใส วางรากฐานแพลตฟอร์มบนความไว้วางใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้

MEET OUR TEAM

พิชิต จงสฤษดิ์หวัง

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ผู้บริหารธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน เคยดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย โดยบริหารธุรกิจสินเชื่อ การลงทุน ประกัน เงินฝาก และระบบการชำระเงิน สำหรับลูกค้ารายย่อย

 

รวมถึงเคยเป็น Partner ที่ McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ดูไบ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการที่ KTC และกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

พรสรวง พฤกษ์เอก

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

ผู้บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล ดูแลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

บนแอปทรูมันนี่วอลเล็ท รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารกรุงไทย ด้าน Solution การปล่อยสินเชื่อผ่านแอปกรุงไทย NEXT ระบบให้บริการบัตรทองของ สปสช. ที่เชื่อมต่อกับ แอปเป๋าตัง

ระบบออกหนังสือรับรองเครดิตเชื่อมต่อกับระบบ e-GP ด้วย Blockchain ของกรมบัญชีกลาง

 

อีกทั้งเป็น Technical Assistant to C-level Operation Engineering ในการดูด้านระบบ engineering และเครือข่ายของ AIS

ศุภสิทธิ์ โล่ห์รัตนวิไล

CHIEF CUSTOMER OFFICER

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง พัฒนาและบริหารกระบวนการทำงานของระบบ Crowdfunding และ Peer-to-Peer Lending กว่า 4 ปี

รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการดูแลกลยุทธ์และจัดการระบบการทำงานต่าง ๆ ของเหรียญบน Lazada e-Commerce platform

 

อีกทั้งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของบริษัท Accenture จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

พิมลยุพา สุวรรณะชฎ

CHIEF OF RISK & COMPLIANCE OFFICER

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจสถาบันการเงินกว่า 20 ปี ทั้งธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเช่าซื้อลิสซิ่ง มีความเชี่ยวชาญในการระดมทุนในตลาดเงินตลาดทุน และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท จดทะเบียนฯ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงความชำนาญในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ส่งเสริมความแข็งแกร่งด้าน Governance ของ Nestifly ให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

สุภารณี ราชศิริส่งศรี

CHIEF COMMERCIAL OFFICER & CHIEF FINANCIAL OFFICER

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และบริการด้านการชำระเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ให้กับ International card scheme จากประเทศจีน

 

อีกทั้งมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการธนาคารทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริหารกลุ่มลูกค้าและการวางแผนการตลาด

วีรวิชญ์ เลิศวัฒนาสกุล

CHIEF OPERATING OFFICER

ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการบริหารโครงการและงานปฏิบัติการ ทั้งธุรกิจเทคโนโลยี อย่าง Microsoft ธุรกิจวิจัยและข้อมูลที่ Nielsen และธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน วางระบบงานปฏิบัติการและแนวทางบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาด้านสัญญาให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อม และเป็นวิทยากรพิเศษด้านการจัดการโครงการและข้อมูลให้กับสถานศึกษาและบริษัทต่างๆ

 

ประสบการณ์เหล่านี้ร่วมกับศักยภาพของเหล่าบุคลากรใน NestiFly เพื่อช่วยรองรับการเติบโตของลูกค้าภายใต้การปฏิบัติการที่เหมาะสม

TEAM MEMBERS

Product & Marketing Team

อนงค์ ลีละเศรษฐกุล

CREDIT PRODUCT LEAD

ณัฐนิช อดิวัฒนสิทธิ์

MARKETING MANAGER

ปิยมาภรณ์ สร้อยระย้า

PRODUCT MANAGER

สกรรจ์ จงเกษมสุข

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

รัชชานนท์ คงธนสิริสันติ

UX/UI DESIGNER MANAGER

Operations & Customer Team

ปฐมพร คฤหบดี

BUSINESS OPERATIONS ASSISTANT MANAGER

พีรดา จันทร์ดวง

CUSTOMER SUCCESS ASSOCIATE

อังศดา ศิริโคจรสมบัติ

BUSINESS OPERATIONS ASSOCIATE

รัชฎาพร โรจนพิพัฒน์พงศ์

CUSTOMER SUCCESS ASSOCIATE

ชุติภัณฑ์ แสงจันทร์

BUSINESS OPERATIONS ASSOCIATE

ชัยวัฒน์ วงศ์ปัญญา

CUSTOMER SUCCESS ASSOCIATE

Development Team

ไกรณัฏฐ์ สัญชาตวิรุฬห์

DEVELOPMENT MANAGER

ศุภชัย พีระชัยรัตน์

FRONTEND DEVELOPER

อิทธิพล วงศ์อภัย

FULL STACK DEVELOPER

เดช เดชาบูรพา

BACKEND DEVELOPER

Mo circle_1.25x.png

ศุภาพร เมฆศิรินภาพงศ์

FRONTEND DEVELOPER

bottom of page