ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่อ Share Loan by NestiFly

ขั้นตอนการลงทะเบียนและใช้งาน NDID

1.  ก่อนเริ่มการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆ เราจะต้องเคยลงทะเบียนขอใช้บริการ NDID กับธนาคารต่างๆ มาก่อน ซึ่งก็จะเป็นธนาคารที่ผู้ใช้บริการเคยยืนยันตัวตนและใช้บริการมาแล้วนั่นเอง โดยวิธีการลงทะเบียนบริการ NDID ของแต่ละธนาคารจะแตกต่างกันออกไป แต่จะมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

  2. ถ่ายรูปใบหน้า Selfie

  3. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อาชีพ ที่อยู่ ที่มาของรายได้ เป็นต้น

NDID_Article_graphic_Artboard 36 112 1080x720 copy 3.png

2.  พอมีข้อมูลของเราในระบบของ NDID แล้ว ทุกครั้งที่เราจะสมัครและยืนยันตัวตนกับแอป หรือบริการใหม่ๆ ก็ให้เราเลือกว่าอยากยืนยันตัวตนผ่านธนาคารที่เราเคยสมัคร NDID ไว้แล้ว ให้แอปนั้นๆ มาขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเราที่ระบบของ NDID

NDID_Article_graphic-06.png

3. หลังจากนั้น จะมี SMS หรือ Notification แจ้งเตือนให้เราไปอนุญาตให้ NDID ส่งข้อมูลของเราบนแอป Mobile Banking ของธนาคารที่เราเลือกไป ธนาคารก็จะขอให้เราถ่ายภาพ selfie อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวเราจริงๆ

 

4. เพียงเท่านี้ เราก็สามารถกลับไปที่แอปพลิเคชันที่เรากำลังสมัครอยู่ เพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที

NDID_Firstime_Artboard 113 1080x720 copy.png

โดยศึกษาข้อมูลของแต่ละธนาคารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ธนาคารกสิกร https://kasikornbank.com/th/personal/Account/Pages/NDID.aspx

ธนาคารไทยพาณิชย์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/other-services/ndid.html

ธนาคารกรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/NDID

ธนาคารกรุงศรี https://www.krungsri.com/th/personal/banking-services/NDID

ธนาคารกรุงไทย https://krungthai.com/th/content/personal/ndid