top of page

ตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง ที่ไหนได้บ้าง?


การตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่งด้วยตัวเองมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการประเมินสุขภาพทางการเงิน โดยสามารถตรวจสอบได้ว่ามีประวัติค้างชำระหรือไม่ และข้อมูลที่ได้รับถูกต้องไหม เพราะข้อมูลเครดิตที่ได้รับมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิตต่างๆ ที่เคยทำธุรกรรมทางการเงินและประมวลผลเป็นฐานข้อมูลเครดิตในภาพรวม


อาทิเช่น เมื่อคุณคิดจะขอกู้ซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน หรือขอสินเชื่อให้ตนเอง ทางสถาบันการเงินก็จะมาดูข้อมูลเหล่านี้ และมีการตรวจสอบว่าคุณเคยมีประวัติไม่ดีทางการเงินหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อ มาดูกันว่า ตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง ที่ไหนได้บ้าง…


ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร แบบรอรับได้เลย ภายใน 15 นาที เพียงแค่ใช้บัตรประชนของตัวเอง มีวันและเวลาให้บริการ ดังนี้


จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซ่า)


จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร)

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ( ภายในสถานี)


จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

Bureau Lab สถานี BTS ชิดลม (ภายในสถานี)

Bureau Lab สถานี BTS หมอชิต (ภายในสถานี)

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม


ค่าบริการ

- รายงานข้อมูลเครดิต 100 บาท

- รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 200 บาท

- เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง


ตรวจสอบช่องทางตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม คลิก https://www.ncb.co.th/check.../where-to-check-credit-bureau


ที่มาของข้อมูล: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด National Credit Bureau (NCB)

—--------------------------------------------------------

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : NestiFly

Line : @nestifly

Linkedin : NestiFly


อ้างอิงจาก : NestiFly

Yorumlar


bottom of page