Search

ทะลุขีดความสามารถในการลงทุน ด้วยหลักการ Leverageการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 100% นั้นเป็นไปได้และมีอยู่จริงในโลกของการลงทุน

วิธีการที่จะทำให้เราได้ผลตอบแทนสูงมากขนาดนี่ ในทางการลงทุนเราจะเรียกว่า “Leverage”


Leverage ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่า “การงัด” ในมุมของการลงทุนได้นำเอาคำนี้มาใช้ สำหรับการลงทุนที่ผู้ลงทุนนั้นต้องการรับผลตอบแทนและความเสี่ยงมากกว่าเงินที่ตัวเองมี สมมติว่า ถ้าเราต้องการลงทุนในทองคำมูลค่า 100,000 บาท โดยปกติก็จะต้องนำเงิน 100,000 บาท ไปซื้อทองคำมา เมื่อทองคำราคาขึ้น 10% ก็จะได้เงิน 110,000 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 10% ของเงินลงทุน


แต่ถ้าเราใช้หลัก Leverage ผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยส่วนมากจะเป็นทางโบรกเกอร์เปิดให้เราสามารถลงทุนด้วยวิธีการนี้ โดยเราสามารถลงทุนเพียงแค่ 10,000 บาท และใช้ margin อีก 90% ในการเทรดซื้อขายหลักทรัพย์ ถ้าทองคำที่เราซื้อ นั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 10% เท่ากับว่า พอร์ตเราจะมีเงิน 20,000 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 100% ของเงินลงทุน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าทองคำราคาลง เพียงแค่ 10% พอร์ตเราจะมีเงิน 0 บาท เราก็จะขาดทุน 10,000 บาท คิดเป็น 100% หรือพูดง่ายๆ ก็คือหมดตัวนั่นเอง


"เพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้การ Leverage จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อป้องกันการขาดทุน"


ซึ่งในปัจจุบันหลักการ Leverage ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การลงทุนในสินทรัพย์ เช่น หุ้น ทองคำ ค่าเงิน เพียงอย่างเดียว เราสามารถ Leverage เพื่อนำมาหมุนเวียนในการทำธุรกิจได้แล้ว ด้วย P2P lending หรือการขอสินเชื่อเอนกประสงค์ ด้วยความที่เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ ทำให้เราสามารถนำเงินทุนตรงนี้ ไปใช้ในการประกอบธรุกิจ หรือนำไปหมุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจเราได้เลย ซึ่งในธุรกิจที่มีผลตอบแทนแน่นอน ถือเป็นการ Leverage ที่ความเสี่ยงตํ่าและช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ทำให้กำไรสุทธิสูงขึ้น ซึ่ง บริการ P2P Lending ในปัจจุบัน มีความสะดวกกว่าบริการจากสถาบันการเงินในอดีตมาก สามารถใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องหอบเอก


สารทางธุรกิจไปให้ทางธนาคารพิจารณาเลย โดยเพียงแค่เรามีหุ้น นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น โดยหุ้นที่เราใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็ยังคงให้ผลตอบแทนตามปกติอีกด้วย


ในการทำธุรกิจ “เงินทุน” นั้นเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญมาก หลายคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจแต่ยังขาดแหล่งเงินทุน จึงต้องขายหุ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนไปเริ่มต้นธุรกิจ การที่เราสามารถ leverage หุ้น มาเป็นทุนในการทำธุรกิจ โดยที่ไม่เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากหุ้นเลยแม้แต่น้อย ก็นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง


สำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็คงจะทราบดี ว่าเงินสดนั้นสำคัญขนาดไหน เมื่อธุรกิจเกิดปัญหาก็จำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเข้ามาหมุนในธุจกิจให้ดำเนินต่อไปได้ การขอสินเชื่อกับทางธนาคารนั้นก็อาจจะดูยุ่งยากและมีดอกเบี้ยสูง การเลือกใช้สินเชื่อจาก Share Loan จะทำให้ดอกเบี้ยต่ำกว่า และไม่เสียโอกาสในการลงทุนทั้งสองทาง


นับเป็นข้อดีของนักลงทุนที่มีไอเดียการทำธุรกิจ ที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นมาในยุคปัจจุบัน
57 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด (“เนสท์ติฟลาย”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เนสท์ติฟลายจะปิดปรับปรุงบริการแอปพลิเคชัน Share Loan