Search

Alternative Lending สินเชื่อทางเลือกใหม่สำหรับนักธุรกิจยุคดิจิทัล
ทุก ๆ ธุรกิจต้องการเงินทุน ไม่ว่าจะเพื่อการนำมาใช้หมุนเวียนภายในบริษัท การขยายกิจการ หรือแม้แต่สำหรับกรณีเหตุสุดวิสัย จากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบธุรกิจ SMEs จำนวนมากเลือกที่จะใช้วิธีกู้เงินผ่านสถาบันการเงินเป็นหลัก เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งผู้ประกอบการเหล่านี้ ก็ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และไม่ได้รับเงินทุนอย่างที่คาดหวัง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของสถาบันการเงิน อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ที่เกิดการชะลอตัวทั่วโลก ทำให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อยากขึ้นกว่าเดิม ในปัจจุบันมี สินเชื่อทางเลือก (Alternative Lending) เกิดขึ้นเพื่อเข้ามาสร้างโอกาสใหม่ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยต่อยอดให้ธุรกิจเหล่านั้นให้สามารถเดินต่อไปได้

มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า สินเชื่อทางเลือก หรือ Alternative Lending คืออะไร และรูปแบบของผู้ให้บริการสินเชื่อทางเลือก (Alternative Lending) มีใครบ้าง วันนี้ NestiFly จะมาเล่าให้ฟังสินเชื่อทางเลือก หรือ Alternative Lending คืออะไร

สินเชื่อทางเลือก (Alternative Lending) คือสินเชื่อที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบันการเงิน โดยสินเชื่อทางเลือกเหล่านี้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขอสินเชื่อได้มากขึ้น สินเชื่อประเภทนี้มักสามารถกำหนดวงเงินและระยะเวลาของสินเชื่อได้อย่างอิสระและตรงต่อความต้องการมากกว่าสินเชื่อแบบเดิมทั่วไป อีกทั้งยังสามารถทำธุรกรรมสัญญาสินเชื่อได้รวดเร็ว และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ในขณะที่การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินจะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ในการพิจารณาคำขอสินเชื่อ แต่การขอสินเชื่อกับผู้ให้บริการสินเชื่อทางเลือก (Alternative Lenders) สามารถพิจารณาและส่งมอบเงินทุนได้ในเวลาที่เร็วกว่า เนื่องจากขั้นตอนการขอสินเชื่อประเภทนี้มีเงื่อนไขที่ง่ายกว่าและต้องการเอกสารที่น้อยกว่านั้นเอง


นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้สินเชื่อทางเลือก (Alternative Lending) มีความโดดเด่นขึ้นมาอีกอย่างคือ ความแปลกใหม่ของรูปแบบการให้สินเชื่อที่ผู้ให้บริการพัฒนาขึ้น เช่น กรณีของบริษัทชำระเงินอย่าง Paypal ที่ได้ร่วมมือกับ third-party banks เพื่อมอบบริการสินเชื่อเงินด่วนให้แก่ลูกค้าออนไลน์ จุดที่น่าสนใจคือวงเงินสินเชื่อและการตรวจสอบเครดิตของผู้กู้นั้นสามารถประเมินได้ตามการใช้จ่ายและพฤติกรรมการใช้งานบน PayPal ไม่จำเป็นต้องใช้ FICO credit score มาพิจารณาก็สามารถทำธุรกรรมได้
ผู้ให้บริการสินเชื่อทางเลือก (Alternative Lenders) มีใครบ้าง

ผู้ให้บริการสินเชื่อทางเลือก (Alternative Lenders) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

  1. Direct Private Lenders ผู้ให้บริการในลักษณะนี้จะเป็นการใช้เงินของตัวเองในการปล่อยสินเชื่อ แทนการพึ่งพาจากเงินฝากเหมือนกรณีธนาคารหรือให้ผู้ลงทุนเข้ามาปล่อยกู้ สินเชื่อลักษณะนี้มักมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากเงินทุนสำหรับปล่อยกู้มาจากบุคคลคนเพียงเดียว ทำให้การดูแลจัดการเงินและการประเมินเครดิตผู้กู้ทำได้รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดี ด้วยเงินทุนที่จำกัดของผู้ปล่อยกู้จึงทำให้สินเชื่อลักษณะนี้ถูกจำกัดด้วยวงเงินที่ต่ำเทียบกับผู้ให้กู้รายอื่น ๆ ในตลาด

  2. Marketplace Lenders (P2P Lenders) ผู้ให้บริการประเภทนี้ คือผู้ให้บริการตลาดสินเชื่อออนไลน์ หรือที่เรารู้จักกันในคำว่า P2P Lending Platform ซึ่งจะเชื่อมต่อผู้กู้และผู้ให้กู้ให้มาเจอกันบนแพลตฟอร์ม โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม P2P Lending คือจะคอยประเมินคะแนนเครดิตของผู้กู้ และจับคู่คำขอสินเชื่อนั้น ๆ กับนักลงทุนที่สามารถรับระดับความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทนที่ตรงกันได้ จากนั้นจะคอยติดตามการชำระเงินคืนและดูแลสินเชื่อตลอดระยะเวลาสัญญา โดยในส่วนของการเก็บรักษาและการโอนเงินจะเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่เข้ามาพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์ม อีกทั้ง แพลตฟอร์ม P2P Lending จะมีการทำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการทำธุรกรรมสินเชื่อ จึงทำให้สินเชื่อลักษณะนี้มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย สำหรับประเทศไทย แพลตฟอร์ม P2P Lending จะอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมทดสอบการให้บริการอยู่ 3 ราย และ 1 ในนั้นก็คือ แพลตฟอร์ม NestiFly โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nestifly.com

  3. Crowdfunding Platforms คราวด์ฟันด์ดิ้ง คือแพลตฟอร์มที่มีลักษณะของการระดมทุนหรือตราสารหนี้ โดยผู้กู้ทั้งหมดจะต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลที่ต้องการเงินลงทุนจำนวนมากแล้วกำลังมองหาผู้ที่สนใจร่วมลงทุนด้วย ผู้ลงทุนอาจได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ย, หุ้น หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ขึ้นกับข้อตกลงตอนทำสัญญา ประโยชน์ของการระดมทุนด้วย crowdfunding platform ช่วยลดขั้นตอนการทำธุรกรรมผ่านตัวกลางอย่างธนาคารและทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้นสนใจลงทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้ก็ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของบริษัทที่มาระดมทุนได้เงินทุนอาจไม่ถึงเป้าที่ต้องการหรือผลลัพธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่เป็นไปตามคาด จึงนับว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งสำหรับทั้งฝั่งของบริษัทระดมทุนและผู้ลงทุน
ในยุคสมัยที่กำลังเกิดการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ของสินเชื่อขึ้นมามากมายเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อทางเลือกใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำโอกาสที่เกิดขึ้นไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจให้สามารถเดินต่อไปได้ในอนาคตSources: Business , Trulioo


269 views0 comments