top of page

Share Loan : ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

Updated: Oct 5, 2021บริการ Share Loan by NestiFly เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่ให้คุณสามารถขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่มีหุ้น SET100 ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มใช้บริการได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Share Loan by NestiFly เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้บน Google Play


คุณสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่นี่สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งคำขอสินเชื่อได้ทันที โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. โอนหุ้นหลักประกันเข้าบัญชี P2P

  2. สร้างคำขอสินเชื่อ

  3. อัปโหลดรายงานข้อมูลเครดิตแบบมีคะแนนจากเครดิตบูโร

ขั้นตอนที่ 1 : โอนหุ้นหลักประกันเข้าบัญชี P2P


1. เมื่อคุณมีบัญชี P2P พร้อมใช้งานแล้ว (ศึกษาขั้นตอนการเชื่อมต่อบัญชี P2P ได้ที่นี่) คุณสามารถโทรติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของคุณเพื่อแจ้งโอนหุ้นที่ต้องการใช้เป็นหลักประกันเข้าบัญชี P2P
ขั้นตอนที่ 2 : การขอสินเชื่อ Share Loan by NestiFly


1. สำหรับผู้ที่เลือก “ขอสินเชื่อผ่าน NestiFly” เป็นครั้งแรก แอปจะแสดงหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะผู้กู้ ให้คุณศึกษาเงื่อนไขและกด “ฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขสัญญานี้”

2. เลือก “สร้างคำขอกู้เงินใหม่” เข้าสู่ระบบบัวหลวงโดยกรอกชื่อผู้ใช้เป็นเลขที่บัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง 6 หลักของคุณและรหัสผ่าน เมื่อล็อคอินสำเร็จแล้วกดปุ่ม X หรือ Done ด้านซ้ายบน

3. กำหนดเงื่อนไขในการขอสินเชื่อตามความต้องการของคุณ โดยสามารถเลือกได้ดังนี้


  1. .เลือกระดับ LTV ของหุ้นแต่ละกลุ่ม และจำนวนหุ้นที่ต้องการใช้เป็นหลักประกันเพื่อกำหนดวงเงิน โดยการสไลด์วงกลมสีเหลือง หมายเหตุ : LTV คือ อัตราส่วนมูลค่าสินเชื่อต่อหลักประกัน LTV ยิ่งต่ำ อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งต่ำไปด้วย แต่จะได้วงเงินน้อยลง

  2. เลือกระยะเวลาที่ต้องกู้เงิน

  3. เลือกวัตถุประสงค์การกู้ ระหว่างกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัว หรือกู้เพื่อประกอบธุรกิจเมื่อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เสร็จแล้ว ให้กด “คำนวณดอกเบี้ย”4. ตรวจสอบเงื่อนไขการขอสินเชื่ออีกครั้งและเลือก “ดำเนินการต่อ


5. ตรวจสอบร่างสัญญากู้ยืมเงิน เลือกกล่องด้านหน้า “ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและ ยอมรับเงื่อนไขการขอกู้” และเลือก “ยืนยันและส่งคำขอกู้นี้” เพื่อส่งคำขอสินเชื่อขั้นตอนที่ 3 : อัปโหลดรายงานข้อมูลเครดิตจากเครดิตบูโร

ผู้กู้จะต้องอัปโหลดรายงานข้อมูลเครดิตแบบมีคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยสามารถศึกษาช่องทางการขอรายงานข้อมูลเครดิตได้ที่นี่

  1. ในกรณีที่คุณมีรายงานข้อมูลเครดิตอยู่แล้ว ให้เลือก “ถ่ายภาพรายงาน NCB” และถ่ายภาพรายงานทุกหน้าให้อยู่ภายในกรอบสีฟ้า เมื่อถ่ายเสร็จแต่ละหน้าให้เลือก “OK” และเมื่อถ่ายครบทุกหน้าแล้วให้เลือก “ยืนยันการส่งรายงานเครดิต”เมื่อยืนยันการส่งรายงานเครดิตแล้ว แอปจะแสดงหน้าจอสรุปเงื่อนไขการขอสินเชื่อให้คุณตรวจสอบอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้เลือก “ดำเนินการต่อ” และถือเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งคำขอสินเชื่อ ระบบจะทำการอนุมัติและแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 วันทำการ2. กรณีที่คุณยังไม่มีรายงานข้อมูลเครดิต สามารถเลือก “ข้ามขั้นตอนนี้ก่อน” ได้ โดยแอปจะแสดงหน้า Dashboard โดยคุณสามารถอัปโหลดรายงานข้อมูลเครดิตตามหลังได้ ในกรณีที่ไม่สามารถอัปโหลดรายงานได้ภายใน 7 วัน ระบบจะยกเลิกคำขอสินเชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างคำขอสินเชื่อและรอรับเงินได้ง่ายๆ ในเวลาเพียง 1 วันทำการ โดยเงินที่ได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชี P2P ของคุณ ซึ่งคุณสามารถสั่งถอนได้ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming หรือระบบ i-Trading บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th

234 views0 comments
bottom of page