Search

Lending Club vs PROSPER ?

Updated: Mar 5, 2020ในครั้งนี้เราจะมาเปรียบเทียบ 2 แพลตฟอร์ม P2P Lending ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก็คือ Lending Club และ Prosper ซึ่งทั้งคู่เป็นแพลตฟอร์ม P2P Lending เจ้าแรก ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เราจะมาลองดูกันว่าแพลตฟอร์ม P2P Lending ใหญ่ ๆ นั้น เขาจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรLENDING CLUB

Lending Club คือแพลตฟอร์ม P2P Lending ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศอเมริกา ที่เปิดตัวในช่วงกลางปี 2007 สินเชื่อของ Lending Club นั้นมีหลากหลายประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น อีกทั้งการกู้ยืมสินเชื่อผ่าน Lending Club ยังทำได้ทั้งกู้เดี่ยวและกู้ร่วมอีกด้วย ดังนั้นการคัดเลือกผู้กู้และพิจารณาของ Lending Club นั้นขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดและเข้มงวด ปัจจุบันสินเชื่อทั้งหมดที่ได้รับเงินผ่านแพลตฟอร์มของ Lending Club มีมูลค่าสูงถึง 53,722 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดถึง 71.9%* ของประเทศอเมริกาเลยPROSPERPROSPER คือ แพลตฟอร์ม P2P Lending สัญชาติอเมริกาเช่นกันที่ใหญ่รองลงมาจาก Lending Club Prosper เปิดตัวไปเมื่อปี 2005 เป็นเจ้าแรกในตลาด P2P Lending ของอเมริกา ผลิตภัณฑ์หลักของ Prosper คือสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ก็จะมีการแบ่งประเภทแยกย่อยลงไปอีกตามจุดประสงค์ของการกู้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ นอกจากนั้น Prosper ยังมีระบบพิจารณาสินเชื่อของตัวเอง หรือที่เรียกว่า PROSPER Rating อีกด้วย ผลจากการเป็นเจ้าแรกในตลาดทำให้ Prosper ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบันสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มของ PROSPER ทั้งหมดมีมูลค่าถึง 16,137 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนตลาดถึง 21.6%* ของประเทศอเมริกา* Data updated on 31 Jan 2020
LENDING CLUB VS PROSPER


1. ข้อได้เปรียบสำหรับทั้ง Lending Club และ PROSPER

สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบสำหรับทั้ง 2 แพลตฟอร์ม คือ ความพร้อมของข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลปัจจุบัน เนื่องจากทั้ง Lending Club และ PROSPER เป็นแพลตฟอร์มที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ทำให้มีฟังก์ชั่นที่พร้อมรองรับให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ จึงเป็นจุดที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ความหลากหลายทางด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินทั่วไป ยังถือเป็นอีกข้อได้เปรียบอย่างนึงที่ทำให้ผู้กู้และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มากขึ้น


2. ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Lending Club และ PROSPER ในมุมของการกู้ยืมสินเชื่อ
จากตารางข้างบนจะสังเกตเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของทั้ง 2 แพลตฟอร์มนั้นไล่เรี่ยกันมาก แต่ถึงอย่างนั้นทั้ง 2 แพลตฟอร์มก็ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาสินเชื่ออยู่พอสมควร ทำให้ถึงแม้ว่า จะกู้เงินจำนวนเท่ากัน เลือกเงื่อนไขเหมือนกัน แต่อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากทั้ง 2 แพลตฟอร์มอาจจะไม่เท่ากัน


2.1 ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้กู้และอัตราดอกเบี้ย

  • FICO Score - Lending Club และ PROSPER ใช้ FICO Score (คะแนนเครดิตของอเมริกา) เหมือนกัน ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถขอดูคะแนน FICO Score ของตัวเองได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ $19.95 โดย Lending Club กำหนดคะแนน FICO score สำหรับผู้กู้ไว้ที่ 600 คะแนนขึ้นไป ในขณะที่ PROSPER จะเข้มงวดกว่า กำหนดไว้ที่ 640 คะแนนขึ้นไป

  • ประวัติเครดิตย้อนหลัง - Lending Club มีการขอประวัติเครดิตย้อนหลังของผู้กู้เป็นเวลา 3 ปีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ แต่ในขณะที่ PROSPER ไม่ได้เรียกขอเอกสารตรงส่วนนี้ ซึ่งอาจะเป็นเหตุผลว่าทำไม PROSPER ถึงต้องกำหนดคะแนน FICO Score ไว้สูงกว่า

  • อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ - ทั้ง 2 แพลตฟอร์มมีการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของผู้กู้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กู้มีความสามารถเพียงพอในการช้ำระหนี้คืน โดย Lending Club กำหนดค่าสูงสุดไว้ที่ 40% แต่ PROSPER กำหนดค่าไว้ที่ 50% จะเห็นได้ว่าปัจจัยนี้ของ Lending Club จะเข้มงวดกว่า


ทั้ง 2 แพลตฟอร์มจะนำปัจจัยทั้งหมดข้างต้นไปคิด วิเคราะห์ และส่งผลออกมาเป็นเกรดของเครดิตของผู้กู้นั้น ๆ โดยที่ PROSPER จะแบ่งเกรดของเครดิตออกเป็นเกรด AA - HR ในขณะที่ Lending Club ที่แบ่งเป็น A1 - G5 ตามรูปภาพข้างล่างตารางระดับเกรดของเครดิตและอัตราดอกเบี้ยของ Lending Club

(ที่มา: lending club)
ตารางระดับเกรดของเครดิตและอัตราดอกเบี้ยของ PROSPER

(ที่มา: the credit solution program)


ส่วนค่าธรรมเนียมของทั้ง Lending Club และ PROSPER จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอ