Search

Executives' Voice : ลงทุนระยะยาวในหุ้นดีอย่างไร ?

Updated: Jan 29, 2021

คุณกอบลาภ ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์ UX/UI ของแพลตฟอร์ม NestiFly

จากผู้ที่เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า สู่จุดเริ่มต้นธุรกิจทางการเงินรูปแบบใหม่อย่าง NestiFly
ลงทุนระยะยาวในหุ้นดีอย่างไร ?

ในฐานะที่ผมเป็น User Experience Designer ทุกครั้งที่ผมได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ทดลองใช้งาน ผมได้เรียนรู้พฤติกรรมและแนวคิดที่น่าสนใจใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา แล้วนำเอา feedback เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชั่นถัดไป จากการทำงานที่ผ่านมาประโยคที่ได้ยินบ่อยที่สุดเมื่อถามถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานที่มีต่อการลงทุนในหุ้น ก็คือ “ไม่มีเวลามานั่งเฝ้า กลัวขาดทุน”

และเมื่อถามต่อไปถึงเหตุผลที่มาของความรู้สึกนี้จึงได้เข้าใจว่า เมื่อพูดถึงการลงทุนในหุ้น ผู้ให้สัมภาษณ์กว่า 80% จะนึกถึง Active Investing หรือการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรในระยะสั้น หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นทางลัดให้รวยเร็วขึ้น น้อยคนนักที่จะนึกถึง Passive Investing ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นเพื่อเป็นการออมเงินในธุรกิจที่มั่นคง เป็นการหวังผลกำไรระยะยาว

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเรื่องยาก มีความเสี่ยงสูง ต้องมีองค์ความรู้ ต้องใช้เวลาเฝ้าดูกระดานหุ้นและติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาจึงจะได้กำไร คนส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ แทน เช่น กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล ประกันชีวิต ทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์

หากนักลงทุนศึกษาทำความเข้าใจในตัวธุรกิจ และเลือกลงทุนในบริษัทที่มั่นคง ถือได้ยาว 5-10 ปี ไม่ใจอ่อนขายไปเสียก่อน ตามสถิติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น การลงทุนในหุ้นมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ 8 - 12% ต่อปี (จากมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้ 1-4 ครั้งต่อปี ) ซึ่งสูงกว่าการออมเงินสดหรือลงทุนในรูปแบบอื่นอยู่พอสมควร ถ้านักลงทุนสามารถเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ได้ จะทำให้การลงทุนในหุ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เสี่ยง หรือยากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ อีกต่อไป(รูปภาพประกอบจาก www.set.or.th)นอกจากเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนแล้ว เราลองมาดูประโยชน์ของหลักทรัพย์ต่างๆ โดยผมได้แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มดังนี้


1) หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าในการต่อยอด คือสินทรัพย์ที่สามารถนำไปค้ำเงินกู้ เพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนต่อยอดธุรกิจ หรือใช้ในยามฉุกเฉินโดยไม่ต้องขายหลักทรัพย์นั้นๆ ตัวอย่างของหลักทรัพย์กลุ่มนี้คือ รถยนต์ ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ หรือพูดง่ายๆว่า นอกจากมูลค่าในตัวมันเองแล้ว หลักทรัพย์เหล่านี้ยังมีมูลค่าในการต่อยอดอีกด้วย

2) หลักทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าในการต่อยอด คือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวของมันเองเท่านั้น ไม่สามารถนำไปต่อยอดได้ ตัวอย่างของหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้คือ กองทุน หุ้น หรือทอง ถึงแม้ว่านักลงทุนจะสามารถทยอยซื้อได้ เข้าถึงได้ง่าย แต่ไม่สามารถนำไปใช้ต่อยอดอะไรได้เลย มีเพียงมูลค่าในตัวหลักทรัพย์เอง สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องทำการขายหลักทรัพย์นั้น

จะสังเกตได้ว่าหลักทรัพย์ที่นำมาต่อยอดได้จะเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าถึงได้ยากเพราะราคาค่อนข้างสูง เช่น บ้าน ที่ดิน และอาคารพานิชย์เป็นต้น การจะเป็นเจ้าของครอบครองกรรมสิทธิ์ต้องมีเงินก้อนใหญ่หรือต้องผ่อนกับธนาคารให้หมดเสียก่อน ทำให้คนจำนวนไม่น้อยที่อายุ 30 กว่าแล้ว ก็ยังไม่มีทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ส่งผลให้หลายๆคนไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารได้เพราะไม่มีหลักประกัน

NestiFly ได้มองเห็นปัญหาในจุดนี้ และนำมาเป็นโจทย์ในการพัฒนาสินเชื่อ Share Loan ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ทำให้หลักทรัพย์กลุ่มที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ปัจจุบันไม่มีมูลค่าในการต่อยอด สามารถนำกลับมาต่อยอดได้ เป็นสินเชื่อที่ใช้หุ้นกลุ่ม SET100 เป็นหลักประกัน ทำให้นักลงทุนสามารถนำหุ้นของตัวเองมากู้เงินได้ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการเงินให้กับผู้ที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้ หรือไม่มีรายได้ประจำ สรุปง่าย ๆ ว่า เพียงคุณมีหุ้นดีก็กู้ได้

และที่สำคัญ เงินปันผลและบุริมสิทธิ์ในหุ้นยังเป็นของคุณตลอดสัญญาเงินกู้ ยิ่งไปกว่านั้น เราเชื่อว่าสินเชื่อ Share Loan จะช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนระยะยาวได้ง่ายขึ้น โดยเป็นทางออกให้นักลงทุนไม่ต้องขายหุ้นเมื่อต้องการใช้เงินในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน

จริง ๆ แล้วสินเชื่อที่ใช้หุ้นเป็นหลักประกันนี้อาจเป็นที่รู้จักในชื่อของ “Lombard Loan” ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ในอดีต สถาบันทางการเงินจะให้บริการสินเชื่อประเภทนี้ให้กับกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Networth) เท่านั้น จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการอันนี้ได้

Share Loan จึงเป็นก้าวแรกของ NestiFly ในการสร้าง Financial Equality โดยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินกู้ให้กับผู้ขอสินเชื่อที่ไม่สามารถขอกู้ได้ในปัจจุบัน ด้วยความคิดที่ว่า หลักทรัพย์เหมือนกัน ก็ควรจะมีอำนาจในการต่อยอดเหมือนกันทุกคนคุณกอบลาภ ไทยทัน

Co-Founder and CXO
แหล่งที่มาข้อมูล:

https://www.set.or.th/set/setInfographic.do?contentId=244

https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=6416&type=article188 views0 comments