Search

Executives' Voice : ยุคแห่งเทคโนโลยีทางการเงินที่ไร้พรมแดน

Updated: Mar 10, 2021

คุณสุทัศน์ ผู้ก่อตั้งและ CTO ของแพลตฟอร์ม NestiFly

จากผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่จุดเริ่มต้นธุรกิจทางการเงินรูปแบบใหม่อย่าง NestiFly
ยุคแห่งเทคโนโลยีทางการเงินที่ไร้พรมแดน


ในยุคสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ในสาขา Computer Science ยุคที่ Windows XP เพิ่งจะถูกเผยโฉมให้โลกได้รับรู้ เรามักจะได้ยินอาจารย์พร่ำสอนเรื่อง ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเร็วขึ้นและถูกลงเป็น 2 เท่าในทุก ๆ หน่วยเวลา (เช่น ทุก ๆ 2 ปีตามกฎของมัวร์) แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนมาถึงสิ้นปี 2020 ที่ผ่านมา ก็มั่นใจได้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาไม่กี่ปีมานี้ ทำให้กฎของมัวร์ที่ผมเรียนมานั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป


เราทุกคนอยู่ห้วงเวลาที่สำคัญมาก ๆ ยุคหนึ่งทางเทคโนโลยี เราอยู่ภายใต้การเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบ Exponential ของวิทยาการ เทคโนโลยี การสื่อสาร และความเป็นดิจิทัลแบบชนิดที่คนรุ่นยุค 80 คิดไม่ถึงหรือเคยเห็นแค่เพียงจินตนาการภาพยนตร์ Sci-Fi ได้เท่านั้น

ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานี้ เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงพวกเราเข้าสู่เทคโนโลยีทางการเงินที่ไร้พรมแดน เราเริ่มใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน ต่อมาก็เข้าสู่ยุคธุรกรรมออนไลน์ในระดับบุคคล และต่อด้วยยุคที่แทบไม่ต้องไปธนาคารเพราะทำทุกอย่างเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา และสุดท้าย (แต่ไม่ท้ายที่สุด) เรากำลังมุ่งไปในเส้นทางที่เปิดกว้างของเทคโนโลยีทางการเงิน นั่นคือ Decentralized Finance หรือ นวัตกรรมบริการด้านธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางขนาดใหญ่หรือยึดติดอยู่กับโมเดลธุรกรรมเพียงหน่วยเดียวแบบที่เคยเป็นมา


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการเงินที่เปิดโอกาสให้คนที่มีแนวคิดดี ๆ สามารถลุกขึ้นมาสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล (Digital Service Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกรรมทางการเงินของสังคมหนึ่ง ๆ หรือของโลก อย่างที่ทุกวันนี้เราออกแบบและพัฒนา Blockchain ขึ้นมาเพื่อสร้างกลไกด้านธุรกรรมที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส ภายใต้การรับรู้และการตรวจได้จากทุกคนในเครือข่าย การใช้ AI มาช่วยในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและพฤติกรรมทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกรรม ฯลฯ


ในทางเดียวกัน ผมและทีมพัฒนาก็ใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่ก้าวหน้า เปิดกว้าง และเติบโตอย่างก้าวกระโดดเหล่านั้น มาออกแบบและสร้างแพลตฟอร์มที่มุ่งหวังจะเพิ่มโอกาสให้กับทุกคนสามารถมีทางเลือกใหม่ ๆ ในการขอสินเชื่อโดยใช้หุ้น รวมถึงการลงทุนในสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งก็คือบริการ Share Loan by NestiFly นั่นเองครับ


ผมมีความเชื่อว่า เทคโนโลยีทางการเงินจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเกิดการสร้างนวัตกรรมและโมเดลบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการทางการเงินในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น แม่นยำขึ้น และปลอดภัยขึ้น

ในนามของทีมพัฒนา NestiFly ผมมีความเชื่อว่า เทคโนโลยีทางการเงินจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเกิดการสร้างนวัตกรรมและโมเดลบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการทางการเงินในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น แม่นยำขึ้น และปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้ เราต้องไม่ลืมว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ก็ควรนำไปสู่การสร้างโอกาส ให้โอกาส และเปิดโอกาสให้คนทุกคน ในทุกเชื้อชาติ ทุกสีผิว ทุกศาสนา ทุกฐานะ สามารถเข้าถึงคุณค่าและได้รับคุณประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงินมากกว่าที่พวกเขาเคยได้รับด้วยนะครับ


คุณสุทัศน์ รงรอง

Co-Founder and CTO

มีนาคม 2564

46 views0 comments