อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทน

สำหรับลงทุนในสินเชื่อ Share Loan by NestiFly 

ผลตอบแทนการลงทุน

ผลตอบแทนที่คุณจะได้ จากความเสี่ยงที่คุณสามารถกำหนดได้เอง

2021Dec_Invest.png

หมายเหตุ: นักลงทุนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

 ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 28 ก.พ. 65

 
ระดับ LTV คืออะไร
  • Loan-to-Value (LTV) คือสัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินเชื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • LTV ของสินเชื่อ Share Loan มีตั้งแต่ระดับ LTV30% - 50%