ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่อ Share Loan by NestiFly

อัตราดอกเบี้ยและรายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์
สำหรับสินเชื่อ Share Loan by NestiFly 

ผลตอบแทนการลงทุน

ผลตอบแทนที่คุณจะได้ จากความเสี่ยงที่คุณสามารถกำหนดได้เอง

2021Dec_Invest.png

หมายเหตุ: นักลงทุนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

 ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 06/10/20

กลุ่มหุ้นหลักประกัน

NestiFly ได้มีการทำทดสอบแบบ Back-Testing เพื่อดูประวัติความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักลงทุน

กลุ่มหุ้น

MAX50

  • กลุ่มหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ 

  • ผู้กู้จะสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ (LTV)

กลุ่มหุ้น

MAX40

  • กลุ่มหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

  • ผู้กู้จะสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 40% ของมูลค่าหลักทรัพย์ (LTV)

 
 
ระดับ LTV คืออะไร
  • Loan-to-Value (LTV) คือสัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินเชื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • LTV ของสินเชื่อ Share Loan มีตั้งแต่ระดับ LTV30% - 50%