Search

บริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (Nation Digital ID - NDID) คืออะไร

Updated: Oct 11, 2021
บริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (Nation Digital ID - NDID)


พวกเราทุกคนน่าจะเคยผ่านการยืนยันตัวตนตามธนาคารหรือแอปการเงินต่าง ๆ กันมาบ้าง ซึ่งเราต้องมากรอกข้อมูลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ฯลฯ ทุกคนก็อาจจะเคยสงสัยว่าทำไมเราต้องมากรอกข้อมูลเหล่านี้ซ้ำไปซ้ำมาทุกครั้งเวลาเราจะสมัครใช้บริการอะไรบางอย่าง มันน่าจะมีใครสักคนที่มาดูแลข้อมูลเหล่านี้ของเราได้สิ


บริการ NDID นี้แหละจะมาเป็นคำตอบของคำถามนั้น ด้วยตัว NDID เอง คือ ระบบส่วนกลางเพื่อการยืนยันตัวตนที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวตนทางดิจิทัลระหว่างกัน โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการจัดเก็บข้อมูลการยืนยันตัวตนที่เราเคยทำไว้กับธนาคารต่าง ๆ โดยระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้พวกเราสามารถรับบริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียมอีกด้วย
เพียงเคยลงทะเบียน NDID ไว้ ก็ไม่ต้องใช้เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

สมัครใช้บริการต่างๆ ผ่านออนไลน์ได้เลย


มั่นใจในความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Blockchain

และดำเนินงานภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย


ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน NDIDหลักการการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID
1.) ก่อนเริ่มการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆ เราจะต้องเคยลงทะเบียนขอใช้บริการ NDID กับธนาคารต่างๆ มาก่อน ซึ่งก็จะเป็นธนาคารที่ผู้ใช้บริการเคยยืนยันตัวตนและใช้บริการมาแล้วนั่นเอง โดยวิธีการลงทะเบียนบริการ NDID ของแต่ละธนาคารจะแตกต่างกันออกไป แต่จะมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

  2. ถ่ายรูปใบหน้า Selfie

  3. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อาชีพ ที่อยู่ ที่มาของรายได้ เป็นต้น


2.) พอมีข้อมูลของเราในระบบของ NDID แล้ว ทุกครั้งที่เราจะสมัครและยืนยันตัวตนกับแอปหรือบริการใหม่ๆ ก็ให้เราเลือกว่าอยากยืนยันตัวตนผ่านธนาคารที่เราเคยสมัคร NDID ไว้แล้ว ให้แอปนั้นๆ มาขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเราที่ระบบของ NDID3.) หลังจากนั้น จะมี SMS หรือ Notification แจ้งเตือนให้เราไปอนุญาตให้ NDID ส่งข้อมูลของเราบนแอป Mobile Banking ของธนาคารที่เราเลือกไป ธนาคารก็จะขอให้เราถ่ายภาพ selfie อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวเราจริงๆ


4.) เพียงเท่านี้ เราก็สามารถกลับไปที่แอปพลิเคชันที่เรากำลังสมัครอยู่ เพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที

การยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแพลตฟอร์ม NestiFly
ปัจจุบัน NestiFly เองก็ได้ทำการพัฒนาระบบให้รองรับการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารอีกต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถทำการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารต่างๆ ไว้ก่อนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านช่องทางของแต่ละธนาคารตามรูปข้างล่างนี้ค่ะ